Winactie ANAC Unlimited Together

Voeg groepsleden toe aan jouw ANAC Unlimited account en maak kans op geweldige prijzen!

De hoofdprijs: 1 jaar gratis wassen!

Andere prijzen:

Eén maand gratis wassen
Drie maanden gratis wassen

Samen onbeperkt je auto wassen voor een vast bedrag per maand! Dat is ANAC Unlimited Together!

Actievoorwaarden Winactie

Algemeen

 • Op al onze diensten en acties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing;
 • Alle prijzen worden na de actieperiode vergeven middels een loting onder alle deelnemers;
 • Prijswinnaars ontvangen per e-mail een bericht;
 • De hoofdprijs is één kalenderjaar geldig vanaf uitreiking;
 • De andere prijzen zijn geldig vanaf uitreiking;
 • De actie is geldig t/m 31 maart 2021;
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar;
 • De prijzen worden gekoppeld aan het kenteken van jouw auto, je kunt dus maar met één auto gebruik maken van de prijzen;
 • De prijzen worden niet in contanten uitbetaald en kan ook niet worden geruild tegen een andere prijs;
 • Bij weigering van de prijzen door de winnaar komen deze te vervallen;
 • De hoofdprijs kan alleen gewonnen worden door de hoofdabonnementhouder. De groepsleden die toegevoegd worden hebben geen recht op de hoofdprijs.
 • De hoofdprijs van “1 jaar gratis wassen” wordt één keer verloot onder alle deelnemers;
 • De prijs “Eén maand gratis wassen” wordt twee keer verloot onder alle deelnemers;
 • De prijs “Drie maanden gratis wassen” wordt twee keer verloot onder alle deelnemers.

Aansprakelijkheid

 • ANAC Carwash is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel in welke vorm dan ook door het meedoen aan deze actie;
 • ANAC Carwash is niet aansprakelijk voor druk- en/of zetfouten.

Privacy Statement

 • Zie hier ons privacybeleid.

Slotbepalingen

 • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend;
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden;
 • Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kun je een mail sturen naar: info@ANACcarwash.com;
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.